Μενού Κλείσιμο

Ηλεκτρονική Επίλυση Διαφορών (ΗΕΔ)

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (ΗΕΔ) επιτρέπει στους καταναλωτές, επιχειρήσεις και Φορείς ΕΕΔ να υποβάλλουν, απαντούν και να διαχειρίζονται διαφορές διαδικτυακά. Μπορεί να χρησιμοποιείται για κάθε συμβατική διαφορά που προκύπτει από διαδικτυακές αγορές προϊόντων ή υπηρεσιών, όταν ο έμπορος και ο καταναλωτής είναι και οι δύο εγκατεστημένοι στην ΕΕ ή στη Νορβηγία, την Ισλανδία, και το Λιχτενστάιν.

Νομικές υποχρεώσεις όλων των επιχειρήσεων που εμπορεύονται διαδικτυακά
Αν είστε διαδικτυακός έμπορος εγκατεστημένος στην Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε τις παρακάτω υποχρεώσεις σε σχέση με την πλατφόρμα ΗΕΔ (βλ. Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 524/2013). Οι υποχρεώσεις αυτές ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ, ανεξαρτήτως του εάν προτίθενται να χρησιμοποιούν την πλατφόρμα ΗΕΔ ή όχι:

  1. Οφείλετε να δημοσιεύετε εμφανώς την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) στον ιστότοπό σας. Δεν αρκεί να παρέχετε απλώς ένα διαδραστικό δελτίο επικοινωνίας.
  2. Οφείλετε να παρέχετε σύνδεσμο από τον ιστότοπό σας προς την πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών (http://ec.europa.eu/odr). Ο σύνδεσμος αυτός πρέπει να είναι ευδιάκριτος και εύκολα προσβάσιμος.

Γενικά, εάν είστε διαδικτυακός έμπορος στην Κυπριακή Δημοκρατία οφείλεται να ενημερώνεται τους πελάτες σας για την ύπαρξη της πλατφόρμας ΗΕΔ και τη δυνατότητα χρήσης της για την επίλυση διαφορών, πληροφορία η οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε οποιονδήποτε από τους όρους και προϋποθέσεις του ηλεκτρονικού σας καταστήματος. Εάν μια προσφορά γίνει σε ένα πελάτη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το ηλεκτρονικό μήνυμα θα πρέπει να περιλαμβάνει σύνδεσμο στην πλατφόρμα ΗΕΔ.

Επιπρόσθετες υποχρεώσεις επιχειρήσεων που έχουν δεσμευθεί ή είναι υποχρεωμένες να χρησιμοποιούν έναν ή περισσότερους Φορείς ΕΕΔ
Επιπρόσθετα, εάν η επιχείρηση σας η οποία εμπορεύεται διαδικτυακά, έχει δεσμευθεί ή είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί έναν ή περισσότερους Φορείς ΕΕΔ για την επίλυση διαφορών με τους καταναλωτές, έχει επιπλέον την υποχρέωση:

  1. να ενημερώνει τους καταναλωτές σχετικά με την ύπαρξη και τη δυνατότητα χρήσης της πλατφόρμας ΗΕΔ για την επίλυση των διαφορών τους, και
  2. εάν η προσφορά γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο ίδιο το ηλεκτρονικό μήνυμα. Η ενημέρωση παρέχεται επίσης, κατά περίπτωση, στο πλαίσιο των γενικών όρων και προϋποθέσεων που ισχύουν για τη σύμβαση ηλεκτρονικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών.

Ποινές
Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης της επιχείρηση σας στις πιο πάνω υποχρεώσεις η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή μπορεί να σας επιβάλει διοικητικό πρόστιμο μέχρι €8.543 για τις παραβιάσεις του άρθρου 14 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 524/2013 για την ΗΕΔ.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.