Μενού Κλείσιμο

ΙΝΚΑ – Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών

KΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΠΟ ΕΔΩ:

ΙΝΚΑ Εξωδικαστική Ρύθμιση Οφειλών Ερωτηματολόγιο

Ερωτηματολόγιο Καταλληλότητας

για την Ένταξη στο Μηχανισμό Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Οφειλών Επιχειρήσεων*

Μόλις παραλάβουμε τη φόρμα σας, αρμόδιο μέλος του ΙΝΚΑ θα επικοινωνήσει μαζί σας ώστε να σας ενημερώσει για τη δυνατότητα υπαγωγής σας στο νόμο 4469/2017 για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό οφειλών. Σε περίπτωση που δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις, θα σας προτείνουμε τις αντίστοιχες εναλλακτικές για τη ρύθμιση των οφειλών σας.

Η ενημέρωση αυτή για τη δυνατότητα υπαγωγής σας γίνεται σε εθελοντική βάση στο πλαίσιο των δράσεων του ΙΝΚΑ ΡΟΔΟΥ/12ΝΗΣΟΥ και χωρίς καμία επιβάρυνση για τους ενδιαφερόμενους.

1. Προσωπικά Στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο

____________________________________________________________

Διεύθυνση

____________________________________________________________

Τηλέφωνο

___________________________________Ε-mail____________________

2. Στοιχεία Επιχείρησης:

Επωνυμία

____________________________________________________________

Διεύθυνση

____________________________________________________________

Τηλέφωνο

____________________________________________________________

ΑΦΜ

____________________________ ΔΟΥ___________________________

Νομική Μορφή

Ατομική Επιχείρηση ▢ ΑΕ ▢ ΙΚΕ ▢ ΕΠΕ ▢ Ε.Ε. ▢ Ο.Ε ▢ Άλλο _________

Έχει υπαχθεί/αίτηση υπαγωγής η επιχείρηση σας σε καθεστώς πτώχευσης ή σε κάποια από τις προπτωχευτικές διαδικασίες (π.χ αρ. 99 ΠτΚ); ΝΑΙ ΟΧΙ

Διαθέτει η επιχείρηση σας ακίνητα περιουσιακά στοιχεία; ΝΑΙ ΟΧΙ

Έχει διακόψει η επιχείρηση σας την επιχειρηματική της δραστηριότητα ή βρίσκεται σε διαδικασία λύσης ή εκκαθάρισης; ΝΑΙ ΟΧΙ

3. Τομείς Δραστηριοποίησης

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

4. Είχατε σε μία (1) τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις (3) χρήσεις: θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (για απλογραφικό) λογιστικό σύστημα,

ή θετικά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή καθαρή θετική θέση (equity) (για διπλογραφικό λογιστικό σύστημα);

Αν ναι αναφέρετε τα αντίστοιχα έτη και τα ποσά:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

5. Θεωρείτε ότι η επιχείρηση σας είναι βιώσιμη και αν ναι για ποιους λόγους;

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________

6. Αναφέρετε συνοπτικά τις βεβαιωμένες οφειλές τις επιχείρησης σας προς το Δημόσιο, ΟΤΑ και Δημοτικές Επιχειρήσεις:

ΦΟΡΕΑΣ

ΠΟΣΟ

ΕΤΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ

7. Αναφέρετε συνοπτικά τις οφειλές της επιχείρησης σας προς Τραπεζικά Ιδρύματα:

ΤΡΑΠΕΖΑ

ΠΟΣΟ

ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ

8. Αναφέρετε τις κυριότερες οφειλές της επιχείρησης σας προς Ιδιώτες:

ΙΔΙΩΤΗΣ

ΠΟΣΟ

ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΣΤΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΗ

9. Έχετε καταδικαστεί αμετάκλητα για οποιοδήποτε από τα παρακάτω αδικήματα; Φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβίαση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία ή απάτη.

ΟΧΙ

ΝΑΙ για __________________________________________

* Τα παραπάνω δεδομένα είναι αυστηρά εμπιστευτικά και δεν πρόκειται να κοινοποιηθούν σε οποιονδήποτε τρίτο. Κατά τη συγκέντρωση τους τηρούνται όλες οι διατάξεις του ν. 2472/1997 για τα προσωπικά δεδομένα.

Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.