Μενού Κλείσιμο

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 

Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή

Συνήγορος του Καταναλωτή
Νομοθεσία στην Ελλάδα
Νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Ε.Φ.Ε.Τ. – Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων
Εθνική Νομοθεσία
Ενωσιακή Νομοθεσία

Ε.Ε.Τ.Τ. – Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων
Για ηλεκτρονικές επικοινωνίες
Για ταχυδρομικές υπηρεσίες

 

Ρ.Α.Ε. – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Θεσμικό Πλαίσιο

Υπουργείο Τουρισμού

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδος
Κοινοτική νομοθεσία
Ελληνική /Εθνική νομοθεσία
Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας

Ελληνικός Χρηματοοικονομικός Μεσολαβητής

Τράπεζα της Ελλάδος
Συνήγορος του Πολίτη

Α.Δ.Α.Ε. – Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών

Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Οργανισμός Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης – Καταναλωτές

 

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

 

Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων

Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης