Μενού Κλείσιμο

Υπηρεσίες Υποστήριξης για την Βελτίωση της Ζωής των Πολιτών και την Αναβάθμιση των Γενικών Συνθηκών Διαβίωσης (Κ.Α.Δ. 94991400)

Συγκλήθηκε το 7μελές ΔΣ του σωματείου με την επωνυμία ΙΝΚΑ ΡΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ την 16-6.2017 στα γραφεία του στην οδό Κτήριο ΔΟΥ Ρόδου 6ος όροφος.

1. Γιώργος Ευγενικός Πρόεδρος Δ.Σ., 2. Γιάννης Καζουλάκης Α΄ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 3. Ευστρατίου Μιχαήλ Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ., 4. Παναγιώτης Ντόκος Γενικός Γραμματέας, 5. Καίτη Μπηλιά Ταμίας, 6. Μίνα Παπαγεωργίου Μέλος, 7. Καίτη Βάλλα Μέλος Μέλος

Αφού αναγνώσαμε το σχέδιο της από 16-6-2017 συλλογικής αγωγής κατά παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας για τις χρεώσεις ΥΚΩ.

Αποφασίζουμε την άσκηση συλλογικής αγωγής κατά των προμηθευτών:

1. Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Δ.Ε.Η. ΑΕ) που εδρεύει στην Αθήνα οδός Χαλκοκονδύλη Αριθμός 30 και εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Elpedison S.A. που εδρεύει στην Αθήνα Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, Μαρούσι 151 25 και εκπροσωπείται νόμιμα.

3. Protergia A.E. που εδρεύει στην Αθήνα Αρτέμιδος 8, Μαρούσι 151 25 και εκπροσωπείται νόμιμα.

4. Watt &Volt που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφόρος Κηφισίας 217Α 15124, Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα.

5. ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας 124, Αθήνα 115 26 και εκπροσωπείται νόμιμα.

6. GREEN που εδρεύει στον Πειραιά Ακτή Μιαούλη 57, 18536 Πειραιάς

και εκπροσωπείται νόμιμα.

7. nrg που εδρεύει στην Αθήνα Καλλιρρόης 103, 117 45 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

8. VOLTERRA A.E. που εδρεύει στην Αθήνα Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι 151 25 και εκπροσωπείται νόμιμα.

9. ΕΛΤΑ – Ε.Μ.Η.Ε. που εδρεύει στην Αθήνα Απελλού 1, 101 88 Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

10. NOVAERA ENERGY A.E. που εδρεύει στην Αθήνα Λεωφ. Κηφισίας 209 Μαρούσι και εκπροσωπείται νόμιμα.

11. ΒΙ.ΕΝΕΡ. Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ που εδρεύει στην Αθήνα Χειμάρας 16, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα.

12. KEN Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩN ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ που εδρεύει στο Ηράκλειο Λ.ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ 6 Αλικαρνασσός ΤΚ 71306 και εκπροσωπείται νόμιμα.

Αναφορικά με την παράνομη επιβολή των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας με δεδομένο ότι η διαδικασία με την οποία επιβάλει το βάρος στους λογαριασμούς της κάθε μία εναγόμενη με το άρθρο 36 του ν 4067 του 2012 με το οποίο προβλέφθηκε ο τρόπος υπολογισμού των παραπάνω ΥΚΩ είναι ανίσχυρη ως αντίθετη στο Ευρωπαϊκό Κοινοτικό δίκαιο και ιδίως στην οδηγία 2003/54/ΕΚ, αλλά και διότι δεν προβλέπεται από τον νόμο η επιβολή της ΥΚΩ για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη διασυνδεδεμένων Νησιών και των

Απομονωμένων Μικροδικτύων, με τιμολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, με αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και σε κάθε περίπτωση είναι παράνομη η επιβολή της.

Η δε παραπάνω Συλλογική Αγωγή θα έχει τα κάτωθι αιτήματα:

Να υποχρεωθούν οι εναγόμενοι προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος στο μέλλον:

1) Να μην ενσωματώνουν, υπολογίζουν και καταλογίζουν στους λογαριασμούς κατανάλωσης ρεύματος που εκδίδουν την χρέωση ΥΚΩ με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

2) Να μην διακόπτουν την παροχή ρεύματος στους καταναλωτές που δεν καταβάλλουν την χρέωση ΥΚΩ και ούτε να δίνει εντολές αποκοπής στο Διαχειριστή του Ηλεκτρικού Συστήματος ΔΕΔΔΗΕ, με απειλή σε βάρος τους χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

3) Να δέχονται την καταβολή από τους καταναλωτές του αντιτίμου των λογαριασμών που εκδίδουν, αφαιρουμένου του αναγραφόμενου ποσού της χρέωσης ΥΚΩ με απειλή σε βάρος της χρηματικής ποινής 10.000 € για κάθε μια επιμέρους και ανά καταναλωτή αλλά και κατά ημέρα παραβίαση εκάστης των παραπάνω παραβιάσεων.

4) Να μας καταβάλει η πρώτη των εναγομένων το ποσό των 500.000 € και η κάθε μια από τις υπόλοιπες των εναγομένων το ποσό των 50.000 € εκάστη ως αποζημίωση λόγω ηθικής βλάβης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν 2251/1994, έντοκα και νομιμότοκα από την επίδοση σε αυτούς της παρούσας αγωγής μας εις ολόκληρον με τις υπόλοιπες καταναλωτικές οργανώσεις.

Να αναγνωριστεί το δικαίωμα των καταναλωτών να αξιώσουν μεμονωμένα αποζημίωση, για κάθε μια από τις παραπάνω βλαπτικές συμπεριφορές της των εναγομένων.

Να κηρυχθεί η εκδοθεισομένη απόφαση προσωρινά εκτελεστή.

Να συμψηφιστεί η δικαστική δαπάνη των διαδίκων.

Παρέχουμε στον Δικηγόρο Αθηνών Μυταλούλη Ιωάννη του Θωμά (ΑΜ ΔΣΑ 22097) οδός Γ Σεπτεμβρίου 54 (3ος όροφος γραφείο 1) τηλ & fax 2103842522 κιν 6945202953 αλλά και κάθε δικηγόρο που αυτός θα καθορίσει την πληρεξουσιότητα να ασκήσει την παραπάνω αγωγή και να μας εκπροσωπήσει κατά την δικάσιμο της και σε όλους του βαθμούς Δικαιοδοσίας.

Γιώργος Ευγενικός Καίτη Μπηλιά
Γιάννης Καζουλάκης Μίνα Παπαγεωργίου
Ευστρατίου Μιχαήλ Καίτη Βάλλα
Παναγιώτης Ντόκος
Facebooktwitterlinkedinrssyoutube
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.