Μενού Κλείσιμο

Όραμα & Αρχές

  • Από το 2000, υπερασπιζόμαστε καθημερινά τα δικαιώματα όλων μας, ως καταναλωτών
  • Επιδιώκουμε την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, την από όλους μας συνειδητοποίηση της δύναμης που έχουμε, ως καταναλωτές, να πετύχουμε την δημιουργία μιας ισορροπημένης και δικαιότερης αγοράς που θα:
    1. έχει ως πρώτη προτεραιότητα την εξυπηρέτηση των αναγκών μας και όχι την σε βάρος μας αλόγιστη επιδίωξη του μέγιστου κέρδους
    2. σέβεται την νομοθεσία, τα δικαιώματά μας ως καταναλωτών, την αξιοπρέπειά μας, τις γενικότερες ανθρώπινες αξίες, το περιβάλλον
    3. αποδεικνύει έμπρακτα ότι αντιλαμβάνεται την ευθύνη της για την ασφάλεια και την υγεία μας
    4. λειτουργεί σε κλίμα διαφάνειας και θα επιδιώκει να αποκτήσει την εμπιστοσύνη μας με σωστές πρακτικές και όχι με παραπλανητικές εκστρατείες ενημέρωσης, αποκρύπτοντας την αλήθεια