Συντάκτης: Chrysoula Theocharidou

Καταναλωτές είμαστε όλοι

`Οπως πολύ καθαρά το έθεσε ο αείμνηστος πρόεδρος των Η.Π.Α. J. F. Kennedy στον μνημειώδη λόγο τον στο Κογκρέσο στις 15 Μαρτίου 1962. «.. Καταναλωτές είμαστε όλοι. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη οικονομική ομάδα, η οποία επηρεάζει αλλά και επηρεάζεται σχεδόν από κάθε δημόσια ή ιδιωτική οικονομική απόφαση. Τη μόνη σημαίνουσα οικονομική ομάδα, η οποία δεν

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

Ποιος είναι ο εθελοντής Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τον ή τις γνώσεις τον για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς αντάλλαγμα.

Οικονομία και προστασία περιβάλλοντος

Για Οικονομία και προστασία περιβάλλοντος Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έμβιο οργανισμό της γης και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. Ας μάθουμε να το χρησιμοποιούμε σωστά.