Μενού Κλείσιμο

Κατηγορία: Ενώσεις – μέλη

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος – Γεώργιος Ευγενικός 6950750931 ΓΡΑΦΕΙΟ: 2241087888 fmrodos@gmail.com A’ Αντιπρόεδρος – Καζουλάκης Ιωάνης 6937503969 Β’ Αντιπρόεδρος – Ευστρατίου Μιχαήλ 6936967308 Michail.efstratiou@yahoo.gr Γραμματέας – Ντόκος Παναγιώτης…