Κατηγορία: Ενώσεις – μέλη

Ένωση Καταναλωτών

Η κάθε Ένωση Καταναλωτών είναι νομικό πρόσωπο, σωματείο, σύμφωνα με το καταστατικό της που υπόκειται στους ορισμούς του Ν 2251/1994, συσταθέν σύμφωνα με τα άρθρα 78-106 ΑΚ, το οποίο εξ΄ ορισμού είναι μη κερδοσκοπικό νομικό πρόσωπο. Η Ένωση Καταναλωτών, ουδεμία σχέση έχει με την νομική, κοινωνική και οικονομική μορφή, αντικείμενο, δράση και φορολογικές υποχρεώσεις του

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος – Γεώργιος Ευγενικός 6950750931 ΓΡΑΦΕΙΟ: 2241087888 fmrodos@gmail.com A’ Αντιπρόεδρος – Καζουλάκης Ιωάνης 6937503969 Β’ Αντιπρόεδρος – Ευστρατίου Μιχαήλ 6936967308 Michail.efstratiou@yahoo.gr Γραμματέας – Ντόκος Παναγιώτης 6947698868 2241026209 ntokosp@gmail.com Ταμίας – Μπηλιά Καίτη 6940994554 Kaiti6@yahoo.gr Μέλος – Παπαστεργίου Μίνα 6937588333 Minapap2012@yahoo.gr Αναπληρωματικά μέλη Επαμεινώνδας Κατσαρός 6944566060 ekatsaros@hotmail.gr Γιαννούρη Κυριακή 6943150133 kikigiannouri@hotmail.com Μανιά Σοφία 6948460375

Ενώσεις – μέλη

ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα – 104 32 Τηλέφωνα: 210 36.32.443 Fax: 210 36.33.976 Ηλ. Διεύθυνση: www.inka.gr Email: inka@inka.gr Το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Η Ομοσπονδία είναι 2οβάθμιο Πιστοποιημένο Σωματείο Ενώσεων Καταναλωτών. Ως προς τους κανονισμούς που τη διέπουν, είναι σύμφωνη με την