• ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Ενεργειακή απόδοση

  Η Ενεργειακή Απόδοση είναι ένα από τα σημαντικά περιβαλλοντικά ζητήματα που αντιμετωπίζει και διαχειρίζεται η ΔΕΗ. Η βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης επιδρά στην κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας χωρίς να μειώνει την παραγωγική δραστηριότητα. Η ΔΕΗ εφαρμόζει μέτρα για…

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  6 λαμπρές ιδέες για το νυχτερινό ρεύμα

  1. Ο καθένας μας μπορεί να αποκτήσει τιμολόγιο νυχτερινού ρεύματος. Αρκεί ένας ηλεκτρολόγος-εγκαταστάτης να τοποθετήσει τον “αγωγό πρόσθετης εξυπηρέτησης” και να μας δώσει τη “δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου”. Προσκομίζουμε τη δήλωση, στο τοπικό γραφείο της Δ.Ε.Η. και συμπληρώνουμε…

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Προμήθεια ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου

  Οι Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και Φυσικού Αερίου, υποχρεούνται ιδίως: Να πληροφορούν τους πελάτες τους για τη δυνατότητα αλλαγής προμηθευτή. Να παρέχουν, ιδίως κατά τη διαδικασία σύναψης Σύμβασης Προμήθειας, πληροφορίες ως προς τη δυνατότητα ένταξης του πελάτη στις…

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑ

  Κατανοώ το λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος

  Ο λογαριασμός του ηλεκτρικού μας ρεύματος αποτελεί πλέον σπαζοκεφαλιά. Περιλαμβάνει πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να κατανοήσουμε, άν θέλουμε να εξοικονομήσουμε χρήματα, μειώνοντας την κατανάλωση του ηλεκτρικού μας ρεύματος, ή εάν θέλουμε να αλλλάξουμε πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας. Πρέπει,…