• ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

    Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ12 Νοτίου Αιγαίου και το Διοικητικό Συμβούλιο θα ήθελε να εκφράσει τις θερμές ευχαριστίες του   στο ΚΕ.Π.ΚΑ και ιδιαίτερα στον Πρόεδρο του Νικόλαο Τσεμπερλίδη, στην ομιλήτρια και Γενική Γραμματέα κ. Ευαγγελία Κεκελέκη. Καθώς και…

  • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

    Δικαιώματα καταναλωτών

    Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης Iστορικό πλαίσιο Tον Ιούνιο του 1999, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έκρινε σκόπιμο να συγκεντρώσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, που ίσχυαν σε επίπεδο Ε.Ε., σε ένα Χάρτη, ώστε να τα καταστήσει περισσότερο εμφανή,…