• Αρθρα

    ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

    Ποιος είναι ο εθελοντής Εθελοντής είναι ο πολίτης που προσφέρει ανιδιοτελώς τον ελεύθερο χρόνο τον ή τις γνώσεις τον για χρήσιμες δράσεις προς όφελος άλλων χωρίς αντάλλαγμα.