Η ενημέρωση και προστασία του πολίτη – καταναλωτή είναι μια κοινωνική ευθύνη που στηρίζεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ένας σοβαρός στόχος του ΙΝ. ΚΑ. (Ινστιτούτου Καταναλωτών Ελλάδος), είναι να προστατεύει τον καταναλωτή και τον σοβαρό επιχειρηματία. Η Ροδιακή επισκέφτηκε πρόσφατα,  τα ανακαινισμένα γραφεία του ΙΝ. ΚΑ. Δωδεκανήσου που βρίσκονται στο κτίριο της ΔΟΥ