ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ ΓΕΝΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση: 3ης Σεπτεμβρίου 13 – Αθήνα – 104 32 Τηλέφωνα: 210 36.32.443 Fax: 210 36.33.976 Ηλ. Διεύθυνση: www.inka.gr Email: inka@inka.gr Το ΙΝΚΑ/ΓΟΚΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός, και μη Κυβερνητικός Οργανισμός. Η Ομοσπονδία είναι 2οβάθμιο Πιστοποιημένο Σωματείο Ενώσεων Καταναλωτών. Ως προς τους κανονισμούς που τη διέπουν, είναι σύμφωνη με την