• Αρθρα

    Οικονομία και προστασία περιβάλλοντος

    Για Οικονομία και προστασία περιβάλλοντος Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, ένας φυσικός και περιβαλλοντικός πόρος που ανήκει σε κάθε έμβιο οργανισμό της γης και αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη ζωής στο πλανήτη. Ας μάθουμε να το…