Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων: Τι είναι; Ένας νέος τρόπος ρύθμισης και διευθέτησης οφειλών των επιχειρήσεων που στοχεύει στη διατήρηση της βιωσιμότητας τους, όπως προβλέπεται στο Ν. 4469/2017.