• Καταγγελίες

    ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ

    ΙΝΚΑ, ΔΤ 540, Μάρτιος 2015 […]ισχύς πάνω στους ανθρώπους, ισχύς υπεράνω των ανθρώπων […]_ Henri Lefebvre, «Η κριτική της καθημερινής ζωής», τόμος Α΄ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΚΕΛΩΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η κάρτα πολίτη μας έχει απασχολήσει από το 2010 που η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ…